NTD3 - NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC BALKAP CUP DUBLOVICE (hala) - amatéři

25.10.2020 07:30

SK BALKAP z.s. -  pořadatel turnajů BALKAP CUP, pořádá turnaj trojic v nohejbale ve sportovní hale v obci Dublovice u Sedlčan
 

 

Nohejbalový turnaj je určen pro AMATÉRY (neregistrované a nikdy nehrající soutěž ).

Den konání: (ne) 25.10.2020 

Sraz týmů od 07:30 

První utkání od 08:00h 

Vyhlášení cca 16h

.

VZPOMÍNKY NA PŘEDEŠLÉ AKCE
FIOTO - VIDEO - VÝSLEDKY

...................

PŘIHLÁŠENÍ TÝMU DO TURNAJE

..................

PŘIHLÁŠENÉ TÝMY
(aktualizace soupisky 02.10.2019)

  1. Dva a půl chlapa (Hůlka J,Patrik P(2009), Burian D)
  2. Preston (......., ......., ........)
  3. Dublovice (Hájek Tomáš, ........, ........)
  4. Zahrádka (Podhorský, Kříž, Pešek)
  5. CHDZ- (Havlín, Novotný,Sejk)
  6. Fénix (Tichý Martin, ......, .......)
  7. Chudák Holka (Kratochvíl Petr, ......., ........)
  8. Placírky (Plavec Roman, ......., ........)
  9. Šmatláci (Sult Jakub , ......, ......)
  10.
Drndy (Lexová Libuše, ....., .....)

 

Náhradní tým

1) Kosáci (Šemberk Jaromír, ......, .......)
2) 
3)

 

A SKUPINA  B SKUPINA 
Dva a půl chlapa Preston
Dublovice Zahrádka
CHDZ Fénix 
Chudák Holka Placírky
Drndy Šmatláci

 

 

KONTAKT
Luděk Ballon: GSM: +420 777 70 80 34 / SKYPE: ludek.ballon / E-MAIL: ballon.balkap@gmail.com

David Ballon: GSM: +420 734 138 499 , E-MAIL: dpjlb@seznam.cz

OBECNÁ Pravidla nohejbalu

1. Herní prostor

Volný prostor o rozměrech nejméně 25 x 15 m, do výšky nejméně 7 m.
Herní prostor je vymezen čárami a musí mít jednotný povrch.
V herním prostoru nesmí být žádné překážky, zvýšení či snížení terénu než je povolená úchylka od vodorovné roviny.

 

2. Schéma herního prostoru hřiště

Jednotlivci (singl); dvojice (dvojky); trojice (trojky)

 

 

3. Čáry podání

Singl: Rovnoběžky se středovou čárou ve vzdálenosti 6,45 m +/-5cm od středové čáry a rovnoběžky s pomezní čárou vyznačené ve vzdálenosti 4,50 m od pomezní čáry na obou polovinách hřiště.
Dvojice, trojice: Rovnoběžky se zadními čárami vyznačené ve vzdálenosti 2,55 m od zadních čár.

 

4. Pole podání

Singl: Obě poloviny herního pole 6,45 x 9,00 m jsou rozděleny půlící čárou na dvě stejné části.

Dvojice, trojice: Část soupeřova pole omezená čárou podání 6,45 m +/-5 cm a sítí.   

5. Vyznačení

Vyznačení čár se převážně provádí nanášením bílého barviva na povrch hřiště.
Šířka čár 5cm +/-1 cm.
Přesnost čárami vyznačených rozměrů 5 cm.
Čáry jsou součástí vyznačených ploch-

 

6. Povrchová úprava

Povrch herního prostoru musí být jednotný, nesmí být kluzký, bořivý či prašný.
Přípustné materiály na vrchní vrstvu:
- antuka, písek, hlína bez kamenů, tartan, japex, umělá tráva
- obvyklé povrchy v halách (mimo asfalt)

Nepřípustné materiály pro vrchní vrstvu:
- beton, kámen, dlažba, asfalt, tráva, škvára, struska apod.

 

7. Sloupky

Sloupky na upevnění sítě musí být vzdáleny od pomezních čár nejméně 0,5 m.

 

8. Síť

Sítí se ve hře rozumí pouze její napjatá část mezi podpěrnými tyčemi. Horní okraj sítě je opatřen páskou kryjící napínací lano. Svislice nad průsečíky pomezních čár se sítí je vyznačeno podpěrnými tyčemi, které jsou součástí sítě. Vzdálenost horního okraje sítě od povrchu hřiště je 110 cm +/-2 cm. Žáci do 15 let mají výšku sítě 100 cm +/-2 cm. Vzdálenost dolního okraje sítě od povrchu hřiště je nejvýše 20 cm.
Materiál: měkká nekovová tkanina.

 

9. Míč

Míč je lepený z přírodní nebo umělé kůže
Obvod míče: 68 až 78 cm.
Váha míče: 396 až 453 g.
Pro žáky možno užívat nižší hodnoty.

 

10. Obuv hráčů

Obuv je měkká, ohebná, s hladkou nepřečnívající podrážkou bez kolíků.

11 Úbor hráčů

Hráči téhož družstva jsou při hře jednotně oblečeni, t.j. mají trička a trenýrky nebo soupravu - tepláky stejné barvy. Označení hráčů čísly 1 - 99, jiná označení, stanoví pro příslušnou soutěž rozpis soutěže. čepice se považuje za součást úboru.
Výjimku z tohoto pravidla může stanovit řídící orgán příslušné soutěže rozpisem.

 

12. Nezpůsobilost hřiště a počasí

Povrch herního prostoru rozmoklý, bořivý, nebezpečně kluzký, nezajišťující dostatečný odskok míče a bezpečnost hráčů.

Vytrvalé srážky nebo silný vítr znemožňující ovládání míče nebo ohrožující zdraví hráčů.

Nedostatek světla nebo zamlžení herního prostoru znemožňující sledování pohybu míče.

 

13. Druhy hry

a) střetnutí jednotlivců (singl)
b) střetnutí dvojic (dvojky)
c) střetnutí trojic (trojky)
d) nevylučuje se jiný počet hráčů

 

14. Bod

Bod je dílčí část setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice:
a) za úspěšně zahraný míč
b) za soupeřovu chybu ve hře
c) za soupeřovo provinění, tav. trestný bod. V tomto případě nemá však vliv na změnu podání.

 

15. Set

Set je deílčí část zápasu jednotlivce, dvojice nebo trojice.
Set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů (dvojice, trojice).
Set končí, získá-li jeden z hráčů 11 bodů (jednotlivci), je však nutný dvoubodový rozdíl (11:9, 12:10) dle pravidel IFTA.

 

16. Zápas

Střetnutí jednotlivců, dvojic nebo trojic, v němž zvítězí jednotlivec, dvojice nebo trojice, který - která vyhrála napřed určený počet setů. Nevylučuje se však jiný počet hráčů
Nejčastěji se hraje na dva vítězné sety (2:0, 2:1).
Pro úsporu času lze určit hru na dva sety (2:0, 1:1).

 

17. Nástup na hřiště

Na pokyn rozhodčího nastoupí obě družstva proti sobě podél zadních čár hřiště a navzájem se pozdraví. Po pozdravu se dostaví ob kapitáni k rozhodčímu, představí se a rozhodčí provede losování.

 

18. Losování a zahájení hry

a) Losováni se provádí před započetím prvního setu každého zápasu. Jednotlivec, dvojice nebo trojice, která vyhrála los, buď zvolí stranu hřiště, nebo určí, který ze soupeřů provede zahajovací podání. Před posledním, rozhodujícím setem má tuto výhodu jednotlivec, dvojice nebo trojice, která svůj vítězný set, popř. vítězné sety vyhrála lepším rozdílem bodů než soupeř. Je-li rozdíl stejný, rozhodne los.
b) V ostatních setech se zahajovací podání a strany hřiště pravidelně střídají.
c) Ve hře podává jednotlivec, dvojice nebo trojice, která získala předcházející bod ze hry.
d) V polovině třetího setu změní soupeři pouze stranu hřiště (dvojice, trojice), jednotlivci při dosažení šestého bodu.

 

19. Časové lhůty

Oba soupeři jsou povinni nepřekračovat následující časové lhůty:
- po pokynu rozhodčího - 5 sek
- změna stran mezi sety - 30 sek
- změna stran v polovině rozhodujícího setu - 30 sek
- přestávka mezi zápasy v utkání dvojice nebo trojice - 120 sek
- střídání hráčů - 30 sek
- oddechový čas - 30 sek
Jestliže překročení některé z časových lhůt způsobily okolnosti, na něž mají hráči vliv, bude jednotlivec, dvojice nebo trojice po napomenutí potrestána trestným bodem.

 

20. Střídání hráčů

Střídáním se rozumí výměna hráčů hrající dvojice nebo trojice v setu. Střídat lze pouze po přerušení hry. Střídání ohlašuje rozhodčímu kapitán nebo trenér zvoláním "střídáme".
Dvojici mohou tvořit 3 hráči, 2 hrají a 1 je připraven na střídání.
Trojici může tvořit 5 hráčů, 3 hrají a 2 jsou připraveni na střídání.
V každém setu se může střídat 2x. Je možné střídat jednoho nebo dva hráče najednou a pokládá se to za jedno střídání.
Počet nevyužitých střídání se nepřevádí do dalšího setu.
Výměna hráčů mezi sety je povolena a nepovažuje se za střídání. Nahrazení vyloučeného hráče není pokládáno za střídání.
Při hře jednotlivců není střídání povoleno.

 

21. Oddechový čas

Trenér nebo kapitán družstva může jednou v každém setu při přerušení hry požádat rozhodčího o oddechový čas zvoláním "Tajm". Během oddechového času je míč u rozhodčího a hráči obou družstev mohou hovořit s trenérem, s kapitánem i dalšími hráči, stojícími v herním prostoru, nikoliv však ve hřišti. Nevyužitý oddechový čas se nepřevádí do dalšího setu. Rozhodčí v případě zranění hráče nebo při jiné okolnosti má právo na oddechový čas v délce podle vlastního uvážení.

 

22. Odchod ze hřiště

Po skončení zápasu i utkání se hráči obou družstev, popř. jednotlivců, dvojic nebo trojic, shromáždí po obou stranách sítě a pozdraví se podáním ruky.

 

23. Pravomoc rozhodčích

Zápas řídí rozhodčí nestranně podle Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu a Rozpisu příslušné soutěže. Řídící orgán soutěže. Řídící orgán soutěže může v Rozpisu soutěže stanovit, že na řízení utkání se podílí větší počet pomocných rozhodčích. Řídí-li zápas jeden rozhodčí, přejímá povinnosti obou. Obsluhou ukazatele stavu zápasu může pověřit buď pořadatele nebo střídavě obě mužstva.
Hráči jsou povinni se řídit v hracím prostoru pokyny rozhodčích směřujících k plynulosti hry (podat míč soupeři apod.).

a) Povinnosti prvního rozhodčího:
- posuzuje, zda je prostředí a počasí způsobilé ke hře a zda je dostatečná viditelnost před zahájením zápasu i při zápasu
- dává pokyn k nástupu
- provádí losování
- dává pokyny k provedení podání a k přerušení hry
- posuzuje chyby ve hře a určuje, která strana získává bod
- nařizuje nový míč, nejsou-li si oba rozhodčí jisti, která strana zavinila chybu ve hře
- kontroluje ukazatel stavu zápasu
- v případě potřeby nařizuje úpravu hřiště, čár, sítě, úborů hráčů apod.
- posuzuje chování hráčů i ostatních přítomných a podle potřeby napomíná, vylučuje a určuje příslušný postih
- povoluje a kontroluje střídání hráčů a oddechové časy
- měří časové lhůty
- dává pokyny píšťalkou a používá smluvených znamení rozhodčích
- provádí všechny další úkony předepsané Pravidly, Soutěžním řádem a Rozpisem příslušné soutěže

b) Povinnosti druhého rozhodčího:
- posuzuje chyby ve hře a určuje, která strana získává bod
- dává pokyny píšťalkou a používá smluvených znamení rozhodčích(
- obsluhuje ukazatel stavu zápasu

c) Stanoviště rozhodčích:
- rozhodčí stojí proti sobě, každý za jedním upínacím sloupkem

d) Smluvená znamení rozhodčích:
- míč zahrán počtvrté - vztyčit čtyři prsty
- nový míč - ruce v pěst, palce vztyčit
- oddechový čas "Tajm" - dlaněmi vytvořit písmeno T
- dvoj dopad - ukázat k zemi dvěma prsty
- přešlap při podání - ukázat na místo přešlapu
- střídání hráčů - kroužit předloktími navzájem kolem sebe
- dotek sítě - ukázat na síť
- hraní rukou - uchopit se za ruku
- pokračujte ve hře - upažit
- míč mimo síť - opakované kývání předloktím při předpažení
- dopad míče mimo hřiště
- vniknutí cizího tělesa nebo osoby do herního prostoru a ovlivnění hry - přerušit hru a dát nový míč