POJIŠTĚNÍ AKCÍ SK BALKAP z.s. - ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

01.01.2009 00:00

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Ustanovení čl. II pojistné smlouvy na úrazové pojištění, kde je přesně specifikováno, že se pojištění vztahuje na účastníky akce, kterou vaše SK pořádá, organizuje, zaštiťuje. V případě, že k úrazu dojde, je potřeba stáhnout formulář na stránkách ČUS https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke

kterým dojde následkem úrazu (v rozsahu ustanovení ZPPÚP), a to při:

a) ČUS, resp. sportovním svazem organizované nebo delegované činnosti v rámci akcí

(tělovýchovné, sportovní, kulturní, turistické a rekreační akce, krátkodobé pracovní

brigády), které pořádá nebo deleguje ČUS, resp. sportovní svaz (pojistitel plní i za

úrazy při provozování motoristického sportu, horolezectví, sportovního a/nebo

rekreačního přístrojového potápění, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na

saních, bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových

disciplín nebo plně kontaktního sportu);

b) ČUS, resp. sportovním svazem organizovaných nebo delegovaných společných

cestách z místa bydliště nebo pracoviště pojištěných osob do míst činností

uvedených v předcházejícím odstavci nebo z místa těchto činností na jiné místo

obdobné činnosti a zpět;

c) výkonu dobrovolné funkce trenérů, cvičitelů, průvodců, rozhodčích včetně

samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět.

 

2. Pojistitel však není povinen plnit, jestliže k úrazu došlo sice při činnostech uvedených

v předcházejícím odst. 1, avšak tyto činnosti:

a) nebyly plánovány, organizovány nebo delegovány ČUS, resp. sportovním svazem;

b) byly prováděny bez dozoru odpovědného pracovníka ČUS, resp. sportovního svazu

nebo bez jeho výslovného povolení nebo bez jeho zásadních pokynů.

 

Ing. Edita Pažoutová

ředitelka skupiny péče o klienty

image

RENOMIA, a. s., Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C, 110 00 Praha

M: +420 606 758 267, T: +420 221 421 732

E: edita.pazoutova@renomia.czwww.renomia.cz

IČO: 48391301, číslo registrace ČNB: 011162PA/011163PM

_100nej