Rybářské závody dětí BALKAP CUP ČASTOBOŘ 2018

12.10.2018 17:00

                   LOKACE                                              LOVNÝ SEKTOR                

   

BATIMERICKÁ MAPA DNA

K dispozici bude LCD monitor s batimetrickou mapou (maps.deepersonar.com) dna lovných sektorů (vyhotoveno Deeper pro + v období 06.2018 .deepersonar.cz), kde si bude možno prohlédnout jednotlivé úseky jak tvarem, typem povrchu, tak vzdáleností od břehu i výskytem ryb (průběžně bude aktualizováno)

 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na dětské rybářské závody na řece 

v termínu od 12.10.2018 do 14.10.2018 

!!! Zúčastnit se mohou i DĚTI, které nevlastní rybářský lístek !!!

Lokace: Častoboř

49.734357, 14.361090

Revír: 401022

Předešlá akce s výsledky

 .

Rozlosování míst - pátek 12.10.2018 v 17h --- zahájení v 18h

Ukončení v neděli 14.10.2018 v 10h - vyhodnocení v 11h
Rybolov dle platného rybářského řádu pro daný revír
dle stávajícího rybářského řádu pro tento revír je povolena doba rybolovu v období 10.2018  od 05 do 22h
(v jednání je pro účastníky závodu rybolov nonstop)
Každý tým má vymezený sektor 8m a rozestupy mezi sektory týmů budou 5m (s přihlédnutím na okolní vlivy.)
 

Startovné: 1.800,-Kč /tým

Týmy je tvořen ze 4.členů ( 3.děti1.dospělý - chytají  všichni v týmu na 1.prut)
.
v případě většího počtu dětí a dospělých v týmu je možno vytvořit další týmy v počtu: 
a) 1.dítě a 1.dospělý (chytají na 2.pruty dítě a na 2 pruty dospělý (cena startovného 1.800,-Kč) 
b) 2 děti a 2 dospělý chytají (všichni v týmu na 1.prut) (cena startovného 1.800,-Kč) 
c) pořadatelem povolena mimořádná vyjímka (pouze v případě nebude li k 1 děcku dospělý jako dozor) (cena startovného 500,-Kč) 

zařazení 1ho.dítěte v závodech (rybolov na 1x prut / nestává se součástí týmu - soutěží pouze v jednotlivcích)

V ceně startovného :

   - 4x lužko v chatce (2x dvoumístná chatka)
   - možnost postavit si na pláži u prutů nebo v blízkosti chatky bivak či jiný rybářský přístřešek.
!!!! bivakovat či postavit a využít přístřešek mohou pouze řádně přihlášeni účastníci s úhradou startovného !!!
   - využití sociálního zařízení v přilehlé budově (budova má i velkou jídelnu s prosklením)

   - možnost přípojky 220V  

      Věcné ceny

       - 1 - 3 místo soška pro každého z týmu a medaile

       - Nejlepší jednotlivec - soška a věcná cena

         pro všechny pochutina

        Dále dle zajištěných darů od sponzorů

 

Kantýna 

bude předběžně dle současné dohody s již přihlášenými vedoucími týmů, ve formátu společné. tj. dohodneme se, co se zakoupí a následně bude rozpočítáno mezi zúčastněné, a po té si každý bude moci brát dle svých hladových a pitných schopností a potřeb.
- pro děti petky s limo
- pro dospělé sud piva 11 Kozel či jiné po dohodě (pípa s chlazením bude zajištěna) 
  (KAŽDÝ SI DODÁ SVŮJ ÚPŮLLITR - SKLO NEZAJIŠŤUJEME)
- 2x kýta (gril s motorkem bude zajištěn)
Množství a případné další pochutiny po dohodě s vedoucími týmů.
 (není součástí startovného)
 

ZAKRMENÍ LOVNÝCH MÍST:  Zakrmovat: povoleno ze břehu nebo rc lodičkou

Pro vaření praktiklu bude připraven 60L kotel na dříví (Brutar). Zakrmení z lodičky (zavezením) bude možné pouze v době nového rozlosování a střídání stanovišť (cca 1/2 závodu proběhne nové rozlosování).

Zakrmovací bóje:: povoleny
Echolot: povolen nahazovací
.

Způsob rybolovu
- Na plavanou (nesmí přeplavávat do sektoru sousedních týmů)
- Na položenou

.
Povinná výbava pro šetrné zacházení s rybou :
- podběrák
- vezírek (sak) 
- vyprošťovač háčku
.
Uznání úlovku.
Při chycení úlovku přivolá člen týmu mobilním telefonem rozhodčího a ten rybu zapíše a následně bude vypuštěna zpět. Po dobu do příchodu rozhodčího bude ryba umístěna ve vezírku (v saku) ve vodě. 
.
Hodnotící kritéria
- Nejdelší ryba 
- při shodě druhá nejdelší ryba
- dále součet počtu všech nachytaných ryb
- dále součet cm všech nachytaných ryb

RYBU SI LZE I PONECHAT DLE PLATNÉHO RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU - Tým pro tento účel musí mít minimálně další dostatečně velký a označený vezírek, který bude umístěn ve vodě, před stanovištěm promotéra, v kterém ryba bude uchována do konce soutěže.  

 

Osvětlení lovného sektoru týmu

 lovné místo je tým povinen mít osvětleno bílým neoslňujícím umělým světlem – např. chemické světlo. 

 

Rozdělávání otevřeného ohně 

je povoleno pouze v místě vyznačeném pro ohniště nebo přenosný gril, co má ohniště nad zemí. 

 

POŘÁDEK A ÚKLID LOVNÉHO SEKTORU A JEHO OKOLÍ

za pořádek lovného místa a jeho blízkého okolí odpovídá vedoucí týmu

v průběhu budou probíhat kontroly pořadatelem závodů a po dokončení dojde k úklidu sektorů účastníky´s následnou  kontrolou pořadatele.  

 
 
S přátelským pozdravem
Luděk Ballon 777 70 80 34
(předseda SK BALKAP z.s.)

 

Přihlášení na akci 12-14.10.2018 Rybářské závody

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

NOVINKA: Rybáři si mohou vyřídit doživotní rybářský lístek. Stojí 1000 korun


V letošním roce se objevily hned dva nové druhy rybářských lístků. Na jaře byl zaveden krátkodobý lístek na 30 dní, který je určen především „rekreačním“ rybářům, kteří si chtějí zachytat pouze několik dní nebo týdnů v roce. A pak je tady úplně nový lístek – doživotní. Jak už název napovídá, tento rybářský lístek má rybář na celý život. Předpokládaná účinnost by měla být od 1. 11. 2017. 

ČRS oznámil, že ke krátkodobým lístkům přibudou i tyto doživotní rybářské lístky. Výhoda těchto lístků je v tom, že rybáři nemusejí neustále hlídat jejich platnost. Ne. Tenhle jim bude stačit na celý život. Rybářům tak může odpadnout opakující se „byrokratická“ starost. A to je plus. Důležité je, že tento rybářský lístek mohou získat pouze ti rybáři, jejichž věk přesáhl 15 let. Cena tohoto lístku? Rovných 1000 korun.

Ohledně krátkodobých rybářských lístků: Ty byly do nedávna vydávány bez poplatku, protože cena za lístek nebyla uvedena v zákoně o správních poplatcích. To ale už neplatí. Při vydávání krátkodobého rybářského lístku nyní rybář zaplatí 200 korun. Tyto krátkodobé rybářské lístky se vydávají bez složení rybářských zkoušek.

Tento rybářský lístek ovšem neopravňuje k tomu, aby na jeho základě byl následně vydán rybáři dlouhodobý rybářský lístek. K prvnímu dlouhodobému rybářskému lístku bude i nadále třeba předložit osvědčení o získané kvalifikaci.

Ceny rybářský lístků:

Poznámka: Na zlevněné lístky mají nárok žáci základních škol, studenti odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

Ještě aktualita k celosvazovým povolenkám: ČRS zaznamenal vyšší zájem o tento druh povolenek. Do rybářské pokladny tak „přiteklo“ o 650 tisíc korun více. „Údaje vyplývající z odhadu příjmů celosvazového rybolovu jsou pro uživatele revírů velmi důležité, protože dávají první informaci o předpokládaných tržbách za prodej celosvazových povolenek a tedy i finančních prostředcích pro podzimní zarybnění rybářských revírů,“ zní z ČRS.

A poslední aktualita: Rada ČRS se potvrdila změnu v rybářském řádu pro roky 2018 a 2019 – v těchto letech bude platit omezení úlovku lína obecného na 4 kusy denně. Řešila se i úprava muškaření a lov na umělou mušku v době od 1. ledna do 15. června, ovšem v tomto směru nedošlo ke shodě mezi všemi územními svazy.

Poznámka redakce: Text jsme aktualizovali informací o tom, že krátkodobý rybářský lístekneopravňuje k tomu, aby na jeho základě byl vydán rybáři dlouhodobý rybářský lístek.

Redakce InRybar.cz