Rozhodčí s licencí na námi pořádaných turnajích

Marcel Dolejší - Praha 4, Modřany 

- r.nar.1968 

 - Licence C (pravidelné proškolování (semináře rozhodčích 2x do roka))

- Funkci rozhodčího bez přerušení víc jak 14 let 

 

       - V roce 2010 byl pan Dolejší vyhlášen jako nejlepší rozhodčí na mezinárodním turnaji mladších žáků

         v Praze All Stars Cup 2010  

 

       - V současné době řídí mistrovské soutěže v kopané od mládeže až po muže a k tomu řídí utkání 

        v malé kopané v lokalizaci ČR