SKAUTING - VÝBĚR TALENTŮ

Co je fotbalový SKAUTING a co je náplní práce SKAUTA?

V zasadě platí, že "Fotbaloví skauti jsou pro kluby nezbytností"


KDO JE FOTBALOVÝ SKAUT?

Fotbalový SKAUT vyhledává talenty na základě své fotbalové kariéry, zpravidla bývá značný vízionář (rozpozná, kudy se fotbal vyvíjí a jací hráči budou v budoucnu dobří) Dostat práci vyhledávače talentů u špičkového evropského klubu není jen tak. Neexistují na to speciální kurzy a není na to ani žádná škola. Nejlepší reklamou je fotbalově zajímavý životopis nebo doporučení uznávaných osobností. Ale práce je to spíše prestižní než mimořádně atraktivní.


PRÁCE SKAUTA? 

 Práce SKAUTA je hlavně o známostech a kontaktech.  Každý SKAUT má svoje metody a ty si chrání. Práce SKAUTA  je o výsledcích, a né o způsobu práce. Je to nádeničina. V každém případě to hezky vypadá, ale člověk je nádeník. SKAUT mraky času prosedí v autě před příjezdem na stadion nebo na různá jednání. Dalši značnou porci času věnuje dívání se na fotbal a psaní zpráv o vytypovaných hráčích a na noc, pokud je to vozem zvladatelné, jede domů. A druhý den to samé. "zjednodušeně popsáno, pro pochopení práce SKAUTA". 


PODLE ČEHO A JAK SE HRÁČ VYTIPOVÁVÁ

Přesný mustr neexistuje. Výběr né vždy splní očekávání (ani dobře zaplacený a dobře dělaný skauting není všemocný a i skauti se mýlí a hráči se mění). Hráči se zpravidla vybírají na základě požadavků trenéra a potřeb mužstva. Počet hráčů se vyhledává tak aby byl vyrovnaný na každý hledaný post.  


JAK DLOUHO TRVÁ SLEDOVÁNÍ HRÁČE NEŽ DOJDE K DOPORUČENÍ 

Někdy se dá poznat talent na první pohled. Jindy se dává na doporučení spolupracujících kontaktů, kteří posílají DVD a hodnocení hráče. Důležité je i osobní sledování při tréninku a v zápase. Jestli se do týmu hodí typově a další vlastnosti. Není to tak, že někam SKAUT pojede a hráče přiveze. 


ZÁVĚREM PRO HRAČE 

Fotbal bez tempa po 90 minut, s pomalou až žádnou přechodovou fází, bez zarputilosti a chtění vyhrát, hráče zpravidla vyřadí z hledáčku SKAUTA.

Povětšinou si hrací neuvedomují, že jsou sledováni vlastně neustále. Některé top kluby z Německa posílají skauty do Česka každý víkend. Často i na dorosteneckou ligu nebo na pohár. A oni nevěří, že by hráč, který před  pár diváky v menších obcích či městech chodí, mohl  před několika tisíci diváků běhat. Hodně lidí říká, že "ukázaná platí". Hráči mají zvláštní přístup.