ZDRAVOTNÍK NA NÁMI POŘÁDANÝCH AKCÍCH 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 
"ZOTAVOVACÍ A JINÉ PODOBNÉ AKCE"
( vyhláška 106 / 2001 s novelizací 320 / 2010)
 
- PLATÍ ZDE OHLAŠOVACÍ POVINNOST NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNOU HYGIENICKOU STANICI 
- ZDRAVOTNÍK JE VYŽADOVÁN ZÁKONEM 
- MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA 1x UZAMYKATELNÁ MÍSTNOST POUZE PRO ÚČELY ZDRAVOTNÍKA
 
 
v počtu menším 30ti dětí a nebo po dobu kratší než 5ti dnů 
 
- NENÍ ZDE OHLAŠOVACÍ POVINNOST NA MÍSTNĚ PŘISLUŠNOU HYGIENICKOU STANICI
- ZDRAVOTNÍK NENÍ VYŽADOVÁN ZÁKONEM - JE ZDE NA ZODPOVĚDNOSTI POŘADATELE AKCE
- DOPORUČUJE SE VYŽÁDAT SI OD RODÍČŮ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DĚTÍ ÚČASTNIT SE AKCE 
- POVINNOST POŘADATELE JE: 
    -  ZAJISTIT OD RODIČŮ POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE PŘI JEHO PŘEDÁNÍ 
    -  ZAJISTIT DOZOR POUZE FYZICKÝMI OSOBAMI, KTERÉ SPLŇUJÍ PODMÍNKY v § 10 odstavce 1 až 3 (potvrzení od svého praktického lékaře o způsobilosti zúčastnit se tábora (akce) jako vedoucí)  
- VYŽÁDAT SI KOPII ROZBORU VODY ZOTAVOVACÍHO STŘEDISKA
 
 
ZDRAVOTNÍK - DOBROVOLNÝ ČLEN SK BALKAP z.s.
Marta Antalová
2.Polské armády 1190/24
RUMBURK 1, 408 01  
diplom.zdrav.sestra 
s dlouholetou praxí v nemocnicích ,dále- obvodní zdrav.sestra OL v Krásná Lípa u Rumburka+ domácí péči o seniory a postižené,což jsem dělala do nástupu důchodu. Mimo to, jsem jako členka bývalého Červeného kříže působila jako zdravotník při cyklistic.závodech, na akcích k Mezinárod.dni dětí a jinde, kde jsem byla požádána, též na Slovensku v Šamoríně jako zdravotnice na dětském táboře..ještě za pobytu v Liberci, což je dávno. Navíc jako sama matka 4 dětí vím, co ta malá banda umí a s čím mohu počítat ve hrách
 
hovořím plynně německy,dobře rusky a malinko i anglicky