Nábor dětí a výběr talentů

Rozšíření turnajů směrem do dětských domovů, mateřských škol a 1.stupně základních škol, by mělo napomoci i samotným klubům, kde si jednotlivé kluby mohou objednávat uspořádání turnajů naším sportovním klubem SK BALKAP z.s. a kde mohou následně uspořádat i nábor dětí do jednotlivých klubů nebo případný výběr vhodných talentů pro své kluby. Za tímto účelem již byla zahájena jednání se zástupci dětských domovů, školek a škol ve Středočeském kraji a v Praze. Rovněž bylo zajištěno dostatečné množství dresů pro 12týmů. 

TURNAJE JSOU OTEVŘENY VŠEM DĚTEM

 

 

Metodická výpomoc klubům

JEDNA Z FOREM POMOCI OSTATNÍM KLUBŮM 

(námi provedená metodická průprava v SK Vrané nad Vltavou 22.05.2014 )
 

Pomohli jsme ve zlepšování tréninku provedeným výkladem fotbalové metodiky, s názornou ukázkou rozmístění pracovišť a jednotlivých dovednostních cviků a her, při fotbalovém tréninku dětí věkové kategorie U6 – U8. 

Celá metodická i praktická průprava probíhala po dobu 2 hod, v příjemném prostředí, za pěkného počasí a zájmu dětí i obou trenérů z SK Vrané nad Vltavou, pod vedením p.Luďka Ballona 

Oficiální vyjádření klubu SK Vrané nad Vltavou k výše uvedenému (formou DĚKOVNÉHO DOPISU) zaslaného předsedou klubu SK Vrané nad Vltavou.