SOUPISKA-GDPR-ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ-SOUHLAS S ČLENSTVÍM

01.01.2010 00:00

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na akcích pořádaných organizací SK BALKAP z.s. je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“)  zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, rodné číslo, telefonní kontakt, emailovou adresu, fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem • marketingu, zejména v propagačních materiálech, letácích, • prezentace na webu, • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:.  příslušnému sportovnímu Svazu, • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, • identifikace na soutěžích, • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Pro úrazové pojištění ve spolupráci s ČUS při akcích pořádaných SK BALKAP z.s..je nutný i souhlas s členstvím v SK BALKAP z.s, (U Školky 738, 264 01 Sedlčany, ičo:03391639)

Za tímto účelem prosíme o vyplnění níže uvedeného  formuláře.

U nezletilých doplní údaje zákonný zástupce (Jméno, Příjmení, Adresu trvalého bydliště, Rodné číslo)

Po vyplnění a odeslání formuláře si správce vymezuje 30dnů na zpracování dat - při uvedení neúplných nebo chybných dat nebude členství uznáno - uznané členství lze zkontrolovat zde 

 

Za SK BALKAP z.s.
Luděk Ballon 
(předseda)
 777 70 80 34
ballon.balkap@gmail.com
 

ÚDAJE PRO SOUPISKU-GDPR-ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ-SOUHLAS S ČLENSTVÍM

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: