SPORTOVNÍ A VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE ŠKOLA PROPOJENÍ 1A A 1B SEDLČANY 06.11.2014

06.11.2014 14:24

SK BALKAP z.s. ve spolupráci se školou PROPOJENÍ uspořádali dne 06.11.2014 od 10h do 11:30h, ve sportovní hale SOU Sedlčany, sportovní a naučné hry pro 1stupeň základní školy. Her se zúčastnilo 50 dětí (10 pěti členných družstev) prvních tříd. Jednotlivá družstva dětem napomohla sestavit paní učitelka Iva Novotná (1B) a paní učitelka Věra Hončíková (1A). Jednotlivé sektory a soutěže připravili členové sportovního klubu a volnočasového centra ze Sedlčan SK BALKAP z.s. pod vedením p.Luďkem Ballonem (předsedou klubu) a p.Davidem Ballonem (místopředsedou klubu) a dále s organizací napomáhali p.Jaroslav Hůlka, paní Šárka Hůlková, p. Radek Ballon a p.Petr Ballon. Sportovní hry proběhly v pěti sektorech, a to: soutěž v matematice, minikošíkové, v poznávání předmětů, věcí, a zvířat a skládání obrazců, běh přes překážky se zapojením kotoulů, přeskoků apod, kopaná. Jednotlivá družstva byla poskládána rovnoměrně, a tak sportovní i dovednostní klání v nejednom případě skončilo naprosto vyrovnaně. Na závěr byli všechny děti pořadatelem SK BALKAP z.s. obdarovány drobným darem a sladkostí. 

Závěrem bychom z pozice pořadatele SK BALKAP z.s. chtěli poděkovat jak dětem za jejich snažení a krásný zážitek nám všem dospělým. Věříme, že námi pořádané sportovní hry jsou natolik pro děti motivační, že mohou i formou hry získávat jak zlepšení v koordinaci pohybů, smysl pro kolektivní práci, tak i rozšíření vědomostí i slovní zásoby a potažmo vyučujícím v mnohém i širší přehled o dětech v jejich schopnostech. 

Věříme, že další pokračování (a máme jich v tomto herním formátu připraveno celkem 9 s obměnou soutěží), bude ještě zajímavější a zapojí se do her i ti, co z důvodu různých indispozic, či jiného, dnes nemohli.