SPORTOVNÍ HRY PŘÍPRAVEK BALKAP CUP - MRSKOŠOVNA PRO r.2005 a ml. (děvčata 2003 a ml.) (tráva)

11.09.2015 19:00
 
SK BALKAP z.s. - pořadatel fotbalových turnajů BALKAP CUP a sportovních doprovodných akcí, uspořádal sportovní hry BALKAP CUP pro jednotlivce  v areálu sportovního hřiště na MRSKOŠOVNĚ v Sedlčanech. Her se účastnily děti ročníků 2004 - 2010 ze Sedlčan a jeho blízkého okolí.

FOTO: Google + 
 
VIDEO: 1 - 2 - 3  - 4 - 5 - 6 - 7
 
 - Úvodem je nutné poděkovat rodičům dětí za čas a zájem, čehož si nesmírně vážíme a je tím podstatným co napomáhá SSH BALKAP CUP dělat pro děti motivující s ohledem na rozmanitou věkovou skladbu dětí.
 
Krátce k průběhu soutěží.
   Děti byly rozděleny do dvou 5ti členných družstev (družstvo "A" a  družstvo "B") , která byla rozdělena věkem rovnoměrně a obě družstva tím měla stejnou šanci na vítězství jak v jednotlivých soutěžích, tak i v celém soutěžním dnu SSH BALKAPCUP 11.09.2015.
 
Jaké soutěže děti absoluhovaly?:
- Fotbal (jeden proti jednomu)
- Fotbal (tým proti týmu)
- Penalty 
- Opičí dráha (soutěž jeden proti jednomu)
- Opičí dráha (tým proti týmu)
 
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV
I.JEDNOTLIVCI - 
----------------------------------------------------------------------------
A.FOTBAL 
Vítěz soutěže tým "A"
 
I.JEDNOTLIVCI (Ballon Ondřej)
Družstvo "A"                    Družstvo "B"    
Ballon Tom.            9   : 14  Voháňka Petr
Ballon Ondřej        11   :   1 Voháňková Iva
Hůlka Patrik            8   :   0  Souček Filip
Mikuláš František    7   :   2  Rýdl Jan
PřibIl Martin           3  :    5  Rýdl Michal 
 
II. DRUŽSTVA
Družstvo "A"  10  :   2  Družstvo "B"  
-----------------------------------------------------------------------------
 
B. POKUTOVÝ KOP NA BRANKU 
Vítěz soutěže tým "A"
 
I.JEDNOTLIVCI ( ------------------ )
Družstvo "A"                        Družstvo "B"    
Ballon Tom.            1,1   :   1,1  Voháňka Petr
Ballon Ondřej          1,1   :  1 ,1  Voháňková Iva
Hůlka Patrik            -, 1   :  -, 1  Souček Filip
Mikuláš František    -, 1   :   -, 1  Rýdl Jan
PřibIl Martin           1,1   :  1, -  Rýdl Michal 
-----------------------------------------------------------------------------
 
C. OPIČÍ DRÁHA 
Vítěz soutěže tým "A"
 
I.JEDNOTLIVCI  ( ------------------------)
Družstvo "A"                              Družstvo "B"    
Ballon Tom.           ,  diskv.  : 38        Voháňka Petr
Ballon Ondřej          28, 26  :  30, 29, Voháňková Iva
Hůlka Patrik            40, 45  :  48, 52  Souček Filip
Mikuláš František     29, 35  :  35, 36  Rýdl Jan
PřibIl Martin           38, 44  :  34, 36  Rýdl Michal 
 
II. DRUŽSTVA ŠTAFETY
Družstvo "A"  V  :   P  Družstvo "B"  
Družstvo "A"  P  :   V  Družstvo "B"  
Družstvo "A"  V  :   P  Družstvo "B"  
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
Závěrem z pohledu promotéra (vedoucího SSH BALKAP CUP) pana Luďka Ballon, na hry samotné.
 dnešní den se vydařil jak počasím, tak počtem dětí. Jednotlivé soutěže děti zvládly s hravostí a soutěživostí jim vlastní a nechyběla ani dravost a zájem být lepší než soupeř. Děti jsme zapojili střídavě a plynule do jednotlivých soutěží a vše proběhlo v krátkých časových intervalech a tím se maximálně vymezila i nutnost jakkoli děti usměrňovat z jejich zájmu o jiné dění. soutěže byly přizpůsobeny všem věkovým kategoriím a to se projevilo i na jednotlivých výsledcích a plynulosti dnešního sportovní 2h dění. Příznivé je i to, že děti zvládly veškeré úkony bez jakého koli zranění či smutku z nezdaru. radost ze soutěžení a spontálnost jejich projevu při soutěžích zplna naplnilo i správnost zvoleného formátu, což je při věkové různorodosti a skladby smíšených družstev děvčat a chlapců, vždy to nejsložitější. 
 
Na konci her byly děti  za jejich snažení obdarovány sladkostí a ty. jednotlivé výsledky budou započteny do 1/2 vyhodnocení nejlepšího jednotlivce a nejlepšího družstva a budou těmto předány medaile, diplom, drobná věcná cena.   
 
Všem dětem za jejich snažení je nutno poděkovat a popřát jim do dalších SSH BALKAP CUP mnoho úspěchů a i soutěžního štěstí.  
 
 
Přijít může každý chlapec či děvče co sport a soutěžení baví.
Více na www.balkapcup.eu
 
Hry probihají pod vedenim:
pana.Luďka Ballona 777 708034
pana.Jarosla Hůlky  774 572 432
paní Markéta Novotná 605 126 268