SPORTOVNÍ KEMP VŠESTRANNOSTI - BALKAP-MOZOLOV 08.2021

30.08.2021 21:57

SPORTOVNÍ KEMP VŠESTRANNOSTI BALKAP-MOZOLOV 2021 SE JIŽ STAL MINULOSTÍ A V PŘÍPRAVĚ JE KEMP BALKAP - MOZOLOV 2022 KDE SE BUDEME OPĚT TĚŠIT.   

Ve zkratce: Kemp se nám pohodou, počasím, účastí jak stálých, tak I nových dětí vydařil. Dětem, věříme, zůstalo i mnoho zážitků, na které budou rády vzpomínat.   

Za vynaložené úsilí vedoucích je nutné v maximální míře poděkovat.   

Vedoucí v letošní ročníku:
Luděk Ballon 
Martin Tichý  
David Ballon 
Radek Ballon 
Filip Šrajn 
 

Všem zúčastněným přejeme hodně zdraví, síly i úspěchu v osobním, i sportovní životě, a v neposlední řadě i zdárné vykročení do nového školního roku.       

 
V roce 2022 na Kempu BALKAP-MOZOLOV, v plné síle a zdraví, opět nashle. 
 
Foto a video bude postupně zpracováno a je na co se těšit. Některé zachycené výkony a dovednosti jsou vskutku výživné.  
 
Luděk Ballon 777 70 80 34
(předseda SK BALKAP z.s.) 
ballon.balkap@gmail.com 
www,balkapcup.eu