SPORTOVNÍ HRY PŘÍPRAVEK BALKAP CUP - MRSKOŠOVNA PRO r.2005 a ml. (děvčata 2003 a ml.) (tráva)

02.10.2015 11:41

SK BALKAP z.s. - pořadatel fotbalových turnajů BALKAP CUP a sportovních doprovodných akcí, uspořádal sportovní hry BALKAP CUP pro jednotlivce  v areálu sportovního hřiště na MRSKOŠOVNĚ v Sedlčanech. Her se účastnily děti ročníků 2004 - 2010 ze Sedlčan a jeho blízkého okolí.
 

FOTO: Google +
 
VIDEO: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  - 9  - 10 - 11
                

 

SPORTOVNÍ HRY PŘÍPRAVEK BALKAP CUP - MRSKOŠOVNA PRO r.2005 a ml. (děvčata 2003 a ml.) (tráva)
.
SK BALKAP z.s. - pořadatel fotbalových turnajů BALKAP CUP a sportovních doprovodných akcí, uspořádal sportovní hry BALKAP CUP pro jednotlivce v areálu sportovního hřiště na MRSKOŠOVNĚ v Sedlčanech. Her se účastnily děti ročníků 2004 - 2010 ze Sedlčan a jeho blízkého okolí. 
.
 - Úvodem je nutné poděkovat rodičům dětí za čas a zájem, čehož si nesmírně vážíme a je tím podstatným, co napomáhá SSH BALKAP CUP dělat pro děti motivující s ohledem na rozmanitou věkovou skladbu dětí. 
 
SSH BALKAP CUP MRSKOŠOVNA  2.10.2015 byly zpestřeny hned v úvodu, a to oslavou 10 tých narozenin Péti Voháňky, kde náš klub nezůstal stranou a k oslavě se připojil věcným darem, který si oslavenec mohl sám zvolit z několika darů sportovní výbavy.
.
Krátce k průběhu soutěží.
   Děti byly rozděleny do dvou 11ti členných družstev (družstvo "A" a  družstvo "B") , která byla rozdělena věkem rovnoměrně a obě družstva tím měla stejnou šanci na vítězství jak v jednotlivých soutěžích, tak i v celém soutěžním dnu SSH BALKAPCUP 02.10.2015.
.
Jaké soutěže děti absolutizovaly?:
- Fotbal (tým proti týmu)
- Opičí dráha (tým proti týmu)
- Kop míčem na cíl
- Hod tenisákem na vzdálenost (jednotlivci)
- běh (týmy)
- skákání v pytlích (týmy)
..
Závěrem z pohledu promotéra (vedoucího SSH BALKAP CUP) pana Luďka Ballon, na hry samotné.
 dnešní den se vydařil jak počasím, tak počtem dětí. Jednotlivé soutěže děti zvládly s hravostí a soutěživostí jim vlastní a nechyběla ani dravost a zájem být lepší než soupeř. Děti jsme zapojili střídavě a plynule do jednotlivých soutěží a vše proběhlo v krátkých časových intervalech a tím se maximálně vymezila i nutnost jakkoli děti usměrňovat z jejich zájmu o jiné dění. Soutěže byly přizpůsobeny všem věkovým kategoriím, a to se projevilo i na jednotlivých výsledcích a plynulosti dnešního sportovní 2h dění. Příznivé je i to, že děti zvládly veškeré úkony bez jakéhokoli zranění či smutku z nezdaru. Radost ze soutěžení a spontálnost jejich projevu při soutěžích zplna naplnilo i správnost zvoleného formátu, což je při věkové různorodosti a skladby smíšených družstev děvčat a chlapců, vždy to nejsložitější. 
.
Na konci her byly děti  za jejich snažení obdarovány sladkostí a ty jednotlivé výsledky budou započteny do 1/2 vyhodnocení nejlepšího jednotlivce a nejlepšího družstva a budou těmto předány medaile, diplom, drobná věcná cena.   
.
Všem dětem za jejich snažení je nutno poděkovat a popřát jim do dalších SSH BALKAP CUP mnoho úspěchů a i soutěžního štěstí.  
 .
foto - video na  www.balkapcup.eu
(sekce: PŘEDEŠLÉ AKCE)
 
Přijít může každý chlapec či děvče co sport a soutěžení baví.
Více na www.balkapcup.eu
 
Hry proběhají pod vedením:
pana.Luďka Ballona 777 708034
pana. Jaroslava Hůlky  774 572 432
paní Markéta Novotná 605 126 268
www.balkapcup.eu