FOTBAL

VĚKOVÉ KATEGORIE

CHLAPCI:

Při označení věkových kategorií "U" znamená vždy do toho věku - tj:
- U5 - do 5ti let

- U6 - do 6ti Let

- U7 - do 7mi let 

- atd..................

3. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1. 1. následujícího roku, a to po dovršení: 
• 8 let z mladší přípravky do starší přípravky 
• 10 let ze starší přípravky do mladších žáků 
• 12 let z mladších žáků do starších žáků 
• 14 let ze starších žáků do mladšího dorostu 
• 16 let z mladšího dorostu do staršího dorostu 
• 18 let ze staršího dorostu do kategorie dospělých 
Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v nižší věkové kategorii. 

--

DÍVKY

ČLÁNEK 81b: Věkové kategorie v soutěžích žen 
Ženy se ve fotbalu zařazují do následujících věkových kategorií: 
 

ženy ... 18 a více let 
dorostenky ... 15 - 18 let 
 

žákyně 
- starší ... 13 - 14 let 
- mladší ... 11 - 12 let 
 

přípravka 
- starší ... 9 - 10 let 
- mladší ... 5 - 8 let

VÍCE: https://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=149405&tmplid=1417

 
3. Soutěže starších žáku U14 a U15 se budou hrát 10+1 a systémem dvoj utkání
4. Soutěže mladších žáků U12 a U13 se budou hrát 7+1 na půlce hřiště a systémem dvoj utkání
Výsledek utkání vychází ze součtu branek z obou utkání

---

Více k této metodice FAČR naleznete na : https://www.balkapcup.eu/pro-vas/

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PRAVIDLA FOTBALU
 

1. Hrací plocha

 

Fotbal se hraje na hrací ploše tvaru obdélníku. Délka musí být v rozmezí 90–120 m, šířka 45–90 m (pro mezinárodní utkání 100–110 × 64–75 m). Hrací plocha je vyznačena (obvykle bílými) čárami (max. šířka čáry 12 cm): pomezní čáry vymezují delší hranu hrací plochy, kratší se nazývají brankové čáry. Hrací plocha je rozdělena na poloviny středovou čárou, v jejímž středu je vyznačena středová značka, kolem které je vyznačen středový kruh. Dále jsou na každé polovině hrací plochy u příslušné branky vyznačena pokutová území a menší branková území. Uvnitř každého pokutového území je vyznačena pokutová značka. Dále je vně pokutového území vyznačena část kruhového oblouku se středem v pokutové značce a poloměrem 9,15 m.


V každém rohu hrací plochy je na ohebné tyči o výšce nejméně 1,5 m umístěn praporek. Stejné praporky se obvykle umísťují i uprostřed obou pomezních čar. Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh. Na brankových čárách se obvykle také krátkými značkami vyznačí vzdálenost 9,15 m od rohového praporku.
 

Uprostřed obou brankových čar jsou umístěny branky, tvořené dvěma svislými brankovými tyčemi, které jsou nahoře spojeny břevnem. Všechny tyče musí být bílé a mají stejnou šířku (max. 12 cm), která musí být stejná jako je šířka brankové čáry. Vnitřní rozměry branky činí 7,32×2,44 m. Na brankové konstrukci je připevněna síť, která musí být upevněna k tyčím, břevnům a k zemi tak, aby míč nemohl projít skrz. Síť je vypnuta dozadu tak, aby neomezovala v pohybu brankáře.