JARNÍ FOTBALOVÁÝ TURNAJ
BALKAP CUP SEDLČANY UMT r.2012(děvčata 2011)
(v poli povolen 1hráč r.2011)

Přeji dobrý den.   
   Dne 12.03.2023 pořádá SK BALKAP z.s.v Sedlčanech na UMT JARNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ BALKAP CUP SEDLČANY pro r.2012 a ml.
  

MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Akce se odehrají na:  UMT Sedlčany 

Lokace: Zberazská 1122, 264 01 Sedlčany 

(GPS: 49.662191081576495,  14.430194237504717)

 

ROZPIS UTKÁNÍ

 

 

ŠATNY

ŠATNA 1 

   - Nová Ves pod Pleší (levá strana), 

   - Jinočany (pravá strana)

ŠATNA 2
      -  Hradiště (levá strana) 
      -  Beroun (pravá strana)
ŠATNA 3
        -  Milevsko (levá strana) 
        -  Votice (pravá strana)
ŠATNA 4 
         - Ratibořské Hory (pravá strana)

SOUPISKA PŘIHLÁŠENÝCH TÝMŮ
 (AKTUALIZACE 08.03.2023) 
1.Nová Ves pod Pleší 
2.Jinočany 
3.Hradiště 
4.Beroun 
5.Milevsko 
6.Votice 
7.Ratibořské Hory
 
 
Hraje se za každého počasí 
 

Šatny: u UMT:

- šatny se neuzamykají. Doporučujeme každému po převlečení, veškeré nepotřebné vybavení pro hru (oblečení, obuv, ceniny, elektroniku, klíče či jiné), odnést do vozidel a tím zabránit možným budoucím problémům.

Předem děkujeme za maximální pochopení výše uvedeného a dodržení prevence.

Pořadatel není pojištěn a nenese odpovědnost za případné zcizení věcí v prostoru šaten a celého areálu.

 

Parkování:

 - je možno podél areálu s dodržením předpisů o silničním provozu na veřejné komunikaci(především zachování průjezdnosti vozovky).     

 - je možno na parkovišti u zimního stadiónu.  

 

 Kantýna::
 - v prostoru šaten po celou dobu turnaje 

PITNÝ REŽIM

Pro hráče, trenéry a vedoucí týmů po celoudobu turnaje 

v prostoru šaten k dispozici teplý čaj ve varném barelu


Formát hry:    

   KAŽDÝ S KAŽDÝM / 16min utk

   Tým: do 10. dětí

   Počet hráčů:  7 v poli +1 brankář

   Počet Hřišť:: 2 

   Velikost hřiště: 1/2 hrací plochy fotbalového hřiště (tkz:napříč od autové čáry k autové čáře)

   Velikost branek: 5x2

   Velikost míče: č.4

   Střídání: střídá se hokejově V DOBĚ PŘERUŠENÍ HRY

   Ofsajdy: neheaje se na ofsajdy 

   Povolena hráčská obuv: Lisovky (!!NÉ KOLÍKY!!)

 

  ROZHODČÍ: 

     FAČR - Petr Burián

     + dorostenec Martin Sedlák

 

 CENY:

   TÝMY 

      1-2-3 - POHÁR - MEDAILE

   JEDNOTLIVCI:  

      Střelec, Asistence, Brankář - TROFEJ

     (pořadí jednotlivců se uzavírá po odehrání fáze 1)

 

PRAVIDLA: 

- Malá domů - není povolena

   Při porušení pravidla soupeř rozehrává v místě přestupku nepřímí kop 

 

- Musí se míče při rozehrávce na začátku poločasu dotknout dva hráči, aby platil případný gól?

     Ne. Míč je ve hře od okamžiku, kdy se pohne směrem do soupeřovy poloviny. Gól tedy platí už po prvním doteku.

 

Rozhodčí signalizuje výhodu, ale družstvo o míč přijde. Jak dlouho tato výhoda trvá?

    V případě, že výhoda neměla předpokládaný účinek, má rozhodčí právo se do 3 vteřin vrátit k původnímu přestupku a nařídit odpovídající volný kop. Neplatí to však pro případ, že zvýhodněné družstvo přijde o míč vlastní vinou.

 

- Kolik je minimální počet hráčů, aby nebylo ukončeno utkání?

    Dokud v průběhu utkání neklesne počet hráčů jednoho družstva definitivně pod sedm, rozhodčí utkání neukončí. Ve chvíli, kdy mužstvo má na hřišti jen pět hráčů a nemá možnost mužstvo doplnit, rozhodčí zápas ukončí.

Jak je to s hraní rukou? Kdy se píská a kdy ne? Následuje po ní vždy přímý kop? Nebo za jistých (a jakých) okolností může být nařízen i nepřímý kop? Příklad: dlouhý centr do vápna, šikovný obránce si to při odkopu kopne nohou přímo do ruky.

    Rozhodčí potrestá úmyslné hraní rukou přímým volným kopem. V pokutovém území pokutovým kopem pokud se jedná o bránícího hráče ve svém pokutovém území. Toto neplatí pro brankáře bránící strany ve svém pokutovém území. Pokud rozhodčí posoudí hraní rukou jako neúmyslné (nastřelená ruka z bezprostřední blízkosti) hru nepřerušuje. Pokud si hráč ruku nastřelí vlastní nešikovností sám, posuzuje se toto jako že hráč pravidla neporušil.

 

- Míč ze hry  - Míč je ze hry, jestliže

● přejde po zemi nebo ve vzduchu celým objemem brankovou nebo pomezní čáru, nebo

● rozhodčí přeruší hru

● se dotkne rozhodčího, zůstane na hrací ploše a tím:

– družstvo založí slibnou útočnou akci nebo

– míč jde přímo do branky nebo

– změní se družstvo, které má v držení míč

Ve všech těchto případech se hra naváže míčem rozhodčího.

 

- ROZEHRÁNÍ MÍČE V POKUTOVÉM UZEMÍ POKUD BYL PŘED TÍM MIMO HRU

Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde pomyslnou půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným kopem. z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z místa přestupku. Stejný trest následuje po chycení míče brankářem po přihrávce „malé domů“.

 

STANDARDNÍ SITUACE:

Kop od branky.

Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti cca 5 - 8 m od brankové čáry (napravo nebo nalevo od místa, ze kterého se provádí pokutový kop) musí jím zahraný míč dopadnout vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde pomyslnou půlící čáru. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a po té smí být v pokutovém území napadáni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ.

Volný kop: Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m od místa přestupku.

Pokutový kop: Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m

Auty:  Auty: se vhazují – nejbližší bránící hráč – 2m (4 kroky) od rozehrávky

OSTATNÍ DLE FAČR

 

přejeme příjemný zbytek dne a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem
Luděk Ballon 777708034
(předseda SK BALKAP z.s.)

volnočasové sportování pro děti - děti s rodiči - dospělé www.balkapcup.eu
https://www.facebook.com/groups/4268590266546309/user/100064251846250/