TECHNIKY A PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

  • FOTBAL
  • NOHEJBAL           
  • VOLEJBAL
Počet hráčů: 6 ve hře
Počet setů:  Jednotlivé sety se hrají na 25 bodů (krom 5tého, který se hraje do 15ti bodů) - hraje se na 2 vítězné sety 
Velikost hřiště: o rozměrech 18 x 9 m
Síť: pro muže: horní okraj je ve výšce 2,43 m / pro ženy: 2,24 m 
Sloupky: vysoké 2,55 m, umístěny ve vzdálenosti 0,5 - 1,0 m na vnější straně od postranních čar. 
Točení hráčů při hře: 
   - po úderu do míče při podání se mohou hráči přemísťovat a zaujímat jakékoliv postavení ve svém poli. 
   - pokud družstvo, které podává získá bod, podávající hráč může znovu podávat.
   - Pokud však získá bod soupeř, družstvo dříve než uskuteční podání, postoupí dle pořadí postupu. Hráč, který postoupí z postavení 2 (přední-pravý) do postavení 1 (zadní-pravý), bude podávat.
Počet doteků: Při přehození sítě má družstvo na zpracování a připravení následného útoku 2 nahrávky na vlastní polovině, při 3 dotyku s míčem musí družstvo přehazovat míč na soupeře. Tato tři odbití mají i po doteku vlastního bloku.
  • PING PONG

 

  • PETANQUE  

       - PRAVIDLA

Počet hráčů: Pétanque  je sport, kde proti sobě hrají dvě družstva po 3 hráčích (trojice)  
Též mohou proti sobě hrátdvě družstva po 2 hráčích (dvojice) nebo jeden hráč proti jednomu (jednotlivci)
Počet koulí: Při hře trojic má každý hráč k dispozici 2 koule. Při hře dvojic má každý hráč k dispozici 3 koule, stejně tak při hře jednotlivců.
Hřiště: nejméně musí hřiště měřit 3 x 12 m. 
Pétanque se praktikuje na všech terénech. Hrací plocha se skládá z blíže neurčeného počtu terénů vyznačených provázky jejichž průměr musí být takový, aby nenarušoval průběh hry. Tyto provázky vyznačující jednotlivé terény nejsou liniemi ztráty s výjimkou těch,jež jsou na konci nebo ohraničují hrací plochu.
Hra: Cíl po dopadu -  mezi 6 až 10 metry u Juniorů a Seniorů 
Bodování při hře: 
   - Na konci každé hry se sečtou bodyJeden tým získává tolik bodů, kolik jeho koulí je na konci hry blíže ke košonku,než nejbližší koule soupeře.
   - Konec zápasu:Ten tým, který první dosáhne celkem 13-ti bodů vítězí v celém zápase.